0,3 Empalme
1,6 S.Bordils
2,9 Jornets
4,9 K a i r o s
6,3 Costitx
9,3 S i n e u
5,3 Autovia
3 5 Sa Ciutat
4 0 Aeroport
095.8
106.3
107.9
088.6
093.8
102.5
104.8
106.1
107.2
|-.Llubí 5,1
|-I n c a 6,2
|Granja 3,5
|Muro 11,5
Can Picafort 21,7
Santa Margalida 15,2